SerceJPK- JPK_WB, rachunek bankowy, salda rachunku

JPK_WB

KTO WYSTAWIA?

Pliki JPK_WB są zobowiązane wystawiać wszystkie przedsiębiorstwa posiadające rachunek bankowy i realizujące za jego pośrednictwem zapłaty za faktury.

KIEDY WYSYŁA?

Podatnicy są zobowiązani do wysyłki plików JPK_WB na wezwanie Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku kontroli.

CZYM GENEROWAĆ?

Pliki JPK_WB można wygenerować z niektórych systemów bankowości elektronicznej (w ramach opłaty lub za dodatkową opłatą) oraz z programów, które przechowują dane o płatnościach za faktury: programy sprzedażne i księgowe.

CO ZAWIERA?

Plik JPK_WB zawiera szczegółowe informacje z wyciągów bankowych w tym salda rachunku.

STRUKTURY POWIĄZANE:

Dane dotyczące faktur sprzedaży VAT zawierają również pliki JPK_FA I JPK_VAT.
Zaksięgowane faktury sprzedaży i zakupu znajdziemy w plikach JPK_EWP, JPK_KPIR i JPK_KR.
Powiązane z fakturami operacje magazynowe są zapisywane w pliku JPK_MAG.

ZASTOSOWANIE BIZNESOWE:

Pliki JPK_WB mogą posłużyć do automatyzacji procesów zapłat za faktury podobnie jak pliki w standardzie MT 940.