SerceJPK- JPK_VAT, podatnicy VAT, import JPK, deklaracja VAT-7

JPK_VAT

KTO WYSTAWIA?

Pliki JPK_VAT są zobowiązane wystawiać wszystkie przedsiębiorstwa lub osoby (np. najem), które są czynnymi podatnikami VAT bez względu na ich wielkość.

KIEDY WYSYŁA?

Podatnicy VAT są zobowiązani bez wezwania do wysyłki plików JPK_VAT co miesiąc do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

CZYM GENEROWAĆ?

Pliki JPK_VAT wystawiają zarówno programy sprzedażowe (fakturujące) jak i programy księgowe.

CO ZAWIERA?

Plik JPK_VAT zawiera zarówno dane dotyczące sprzedaży jak i zakupów VAT. Jego struktura odzwierciedla pola w deklaracji VAT-7.

STRUKTURY POWIĄZANE:

Dane dotyczące faktur sprzedaży VAT zawiera również JPK_FA. Plik ten może także zawierać szczegółowe dane dotyczące faktur zakupu.
Płatności za faktury znajdziemy w pliku JPK_WB o ile są realizowane przez bank.
Zaksięgowane faktury sprzedaży i zakupu znajdziemy w plikach JPK_EWP, JKP_KPIR i JPK_KR.
Powiązane z fakturami operacje magazynowe są zapisywane w pliku JPK_MAG.

ZASTOSOWANIE BIZNESOWE:

Pliki JPK_VAT generowane przez programy fakturujące nadają się idealnie do importu w programach księgowych. Dzięki nim można automatyzować księgowanie faktur sprzedaży niezależnie od tego jakich programów używa sprzedawca i księgowy. Na postawie pliku JPK_VAT można sporządzić deklarację VAT-7.