SerceJPK- JPK_SF, sprawozdania finansowe, bilans,

JPK_SF

KTO WYSTAWIA?

Pliki JPK_SF (Sprawozdania Finansowe) są zobowiązane wystawiać wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą pełną księgowość zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Z reguły są to firmy średnie i duże.

KIEDY WYSYŁA?

Podatnicy są zobowiązani do wysyłki plików JPK_SF do KRS po zakończeniu roku podatkowego w terminach ustawowych. Pierwsza wysyłka będzie miała miejsce za rok 2018.

CZYM GENEROWAĆ?

Pliki JPK_SF wystawiają programy księgowe, w których prowadzona jest rachunkowość firmy. Jest możliwe wygenerowanie tych plików w innych programach lub systemach za pomocą danych uzyskanych z programów księgowych.

CO ZAWIERA?

Plik JPK_SF ma zawierać informacje szczegółowe zawarte w sprawozdaniach finansowych: bilansie i Rachunku Zysków i Strat.

STRUKTURY POWIĄZANE:

Dane dotyczące faktur sprzedaży VAT zawierają pliki JPK_FA i JPK_VAT (w tym dodatkowo faktury zakupu).

Płatności za faktury znajdziemy w pliku JPK_WB o ile są realizowane za pośrednictwem banku.

W pliku JPK_KR są zawarte szczegółowe zapisy z dzienników księgowych.

Powiązane z fakturami operacje magazynowe są zapisywane w pliku JPK_MAG.

ZASTOSOWANIE BIZNESOWE:

Pliki JPK_SF mogą służyć zaawansowanym analizom biznesowym oraz szczególnie audytom księgowym.