SerceJPK- JPK_PKPiR, książka przychodów i rozchodów,

JPK_PKPiR

KTO WYSTAWIA?

Pliki JPK_PKPIR są zobowiązane wystawiać wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą przy pomocy komputera podatkową książkę przychodów i rozchodów (PKPiR) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Jeśli zatem prowadzimy książkę ręcznie na papierze nie mamy obowiązku wystawiania tego pliku. Uwaga: w przypadku prowadzenia książki przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel) taki obowiązek już istnieje.

KIEDY WYSYŁA?

Podatnicy są zobowiązani do wysyłki plików JPK_PKPIR na wezwanie Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku kontroli skarbowej.

CZYM GENEROWAĆ?

Pliki JPK_PKPIR wystawiają programy księgowe, w których prowadzona jest podatkowa książka przychodów i rozchodów.

CO ZAWIERA?

Plik JPK_PKPIR zawiera wiersze podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz dodatkowo spisy z natury, dochód oraz koszty uzyskania przychodu.

STRUKTURY POWIĄZANE:

Dane dotyczące faktur sprzedaży VAT zawierają również pliki JPK_FA i JPK_VAT (tu także faktury zakupu).
Płatności za faktury znajdziemy w pliku JPK_WB o ile są realizowane za pośrednictwem banku.
Powiązane z fakturami operacje magazynowe są zapisywane w pliku JPK_MAG o ile magazyn jest prowadzony.

ZASTOSOWANIE BIZNESOWE:

Analizy biznesowe pod kątem dochodowości firmy i wykresy. Informacje te są także bardzo przydatne do sporządzania rozliczenia rocznego w postaci PITu 36 lub 37 i mogą posłużyć do automatycznego importu do programu sporządzającego rozliczenia roczne.