SerceJPK- JPK_MAG, gospodarka magazynowa, przyjęcia, wydania,

JPK_MAG

KTO WYSTAWIA?

Pliki JPK_MAG są zobowiązane wystawiać wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą gospodarkę magazynową. W polityce rachunkowości w przypadku prowadzenia pełnej księgowości powinno to zostać zapisane.

KIEDY WYSYŁA?

Plik JPK_MAG wystawia się na życzenie Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku kontroli.

CZYM GENEROWAĆ?

Pliki JPK_MAG wystawiają generalnie programy sprzedażowe i fakturujące, które zawierają w sobie gospodarkę magazynową. Tego pliku w ogólnym przypadku nie uda się wygenerować z programów księgowych.

CO ZAWIERA?

Plik JPK_MAG zawiera szczegółowe dane o operacjach magazynowych w tym o przyjęciach, wydaniach, zwrotach, korektach i przesunięciach międzymagazynowych dla wszystkich magazynów.

STRUKTURY POWIĄZANE:

Dane dotyczące faktur sprzedaży VAT zawierają również pliki JPK_FA i JP_VAT.
Płatności za faktury znajdziemy w pliku JPK_WB o ile są realizowane za pośrednictwem banku.
Zaksięgowane faktury sprzedaży i zakupu znajdziemy w plikach JPK_EWP, JKP_KPIR i JPK_KR w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości.

ZASTOSOWANIE BIZNESOWE:

Pliki JPK_MAG mogą posłużyć do analiz biznesowych takich jak analiza rentowności sprzedaży, rotacji czy efektywności wykorzystanego kapitału (który jest zgromadzony w towarach).