SerceJPK- JPK_KR, pełna księgowość, kontrola skarbowa

JPK_KR

KTO WYSTAWIA?

Pliki JPK_KR (Księgi Rachunkowe) są zobowiązane wystawiać wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą pełną księgowość zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Z reguły są to firmy średnie i duże.

KIEDY WYSYŁA?

Podatnicy są zobowiązani o wysyłki plików JPK_KR na wezwanie Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku kontroli skarbowej.

CZYM GENEROWAĆ?

Pliki JPK_KR wystawiają programy księgowe, w których prowadzona jest rachunkowość firmy.

CO ZAWIERA?

Plik JPK_KR zawiera informacje z dzienników księgowych (księgi głównej i ksiąg pomocniczych) czyli zapisy z ksiąg rachunkowych oraz zestawienia obrotów i sald. Zawarte są w nim informacje szczegółowe o zapisach po stronie Wn i Ma, osób odpowiedzialnych za te zapisy wraz ze szczegółowym opisem.

STRUKTURY POWIĄZANE:

Dane dotyczące faktur sprzedaży VAT zawierają pliki JPK_FA i JPK_VAT (w tym dodatkowo faktury zakupu).
Płatności za faktury znajdziemy w pliku JPK_WB o ile są realizowane za pośrednictwem banku.
Powiązane z fakturami operacje magazynowe są zapisywane w pliku JPK_MAG.
W pliku JPK_SF są zawarte sprawozdania finansowe roczne składane do KRS.

ZASTOSOWANIE BIZNESOWE:

Pliki JPK_KR mogą służyć zaawansowanym analizom biznesowym oraz audytom księgowym.