SerceJPK- JPK_FA, faktura sprzedaży VAT, split payment

JPK_FA

KTO WYSTAWIA?

Pliki JPK_FA są zobowiązane wystawiać wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość.

KIEDY WYSYŁA?

Podatnicy wysyłają pliki JPK_FA na wezwanie Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku kontroli.

CZYM GENEROWAĆ?

Pliki JPK_FA wystawiają głównie programy sprzedażowe (fakturujące). W ogólnym przypadku tego pliku nie można uzyskać z programu księgowego, gdyż w księgowości rzadko są dostępne szczegółowe informacje o wszystkich pozycjach faktury (są dostępne kwoty zbiorcze z całej faktury).

CO ZAWIERA?

Plik JPK_FA zawiera większość danych zawartych na fakturze sprzedaży VAT. Także dla korekt i faktur zaliczkowych. Przewidziano umieszczanie w tym pliku także faktur zakupu z pozycjami.

STRUKTURY POWIĄZANE:

Dane dotyczące faktur sprzedaży VAT zawiera również JPK_VAT, ale już nie tak szczegółowe jak JPK_FA. Plik ten może także zawierać dane dotyczące faktur zakupu.
Płatności za faktury znajdziemy w pliku JPK_WB o ile są realizowane za pośrednictwem banku.
Zaksięgowane faktury sprzedaży i zakupu znajdziemy w plikach JPK_EWP, JKP_KPIR i JPK_KR (w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości).

Powiązane z fakturami operacje magazynowe są zapisywane w pliku JPK_MAG.

Podobne (choć nieco więcej) dane znajdziemy w strukturach opisujących faktury elektroniczne.

ZASTOSOWANIE BIZNESOWE:

Struktura JPK_FA nadaje się fantastycznie do automatyzacji procesów płatności (w tym split payment, gdyż zawiera informacje o stawkach i kwotach VAT), importu faktur oraz księgowania. Jest zdecydowanie najpopularniejszą postacią zapisu danych zawartych na fakturze VAT.