SerceJPK- JPK_EWP, ewidencja przychodu, mikro i małe przedsiębiorstwa

JPK_EWP

KTO WYSTAWIA?

Pliki JPK_EWP są zobowiązane wystawiać wszystkie przedsiębiorstwa (najczęściej mikro i małe), które prowadzą księgowość w formie ewidencji przychodu, zwanej często ryczałtem.

KIEDY WYSYŁA?

Podatnicy są zobowiązani do wysyłki plików JPK_EWP na wezwanie Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku kontroli skarbowej.

CZYM GENEROWAĆ?

Pliki JPK_EWP wystawiają generalnie programy księgowe. Jest także możliwe, że plik ten uda się wygenerować w programie sprzedażowym (fakturującym), jednak musi on posiadać kategorie towarów i usług podzielone ze względu na stawki ryczałtu.

CO ZAWIERA?

Plik JPK_EWP zawiera informacje z wierszy ewidencji przychodów z podziałem na stawki ryczałtu wraz z ogólną kwotą przychodu.

STRUKTURY POWIĄZANE:

Dane dotyczące faktur sprzedaży VAT zawierają również pliki JPK_VAT i JPK_FA.
Płatności za faktury znajdziemy w pliku JPK_WB o ile są realizowane za pośrednictwem banku.
Powiązane z fakturami operacje magazynowe są zapisywane w pliku JPK_MAG.

ZASTOSOWANIE BIZNESOWE:

Do analiz biznesowych i sporządzania wykresów poza programem księgowym. Analizy w tym przypadku będą sprowadzone tylko do przychodów i ewentualnie płaconych składek podatku zryczałtowanego.